word lid van de VVR en leg contact met andere pro justitia rapporteurs

Contact Over ons

– Over ons

Wat doen wij?

Wij behartigen de belangen van onze leden, allen PJ rapporteur. Wanneer de VVR veel leden heeft, kunnen we namens een grote groep spreken, waardoor we sterker staan in onze onderhandelingen met de ketenpartners.

Pro Justitia

– Pro Justitia Rapporteurs

Pro Justitia (PJ) rapporteur

De PJ rapporteur is een onafhankelijke psycholoog of psychiater die in het kader van strafrecht in opdracht van de rechter of de officier van justitie een onderzoek doet naar de persoonlijkheid en geestelijke gesteldheid van een verdachte.

Een PJ rapporteur is niet in loondienst van justitie maar werkt als onafhankelijk deskundige. Doorgaans werkt men naast deze werkzaamheden als (regie)behandelaar of diagnosticus binnen de (forensische) GGZ, een PI of JJI, in de verslavingszorg, vanuit een eigen praktijk, in de wereld van jeugdzorg of jeugdbescherming, bij instellingen voor LVB  enzovoorts. Men heeft kennis van het forensisch veld en de meeste rapporteurs kunnen putten uit jarenlange klinische ervaring.

Lees verder

– NRGD

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

In Nederland bestaat sinds 2010 het Nederlands Register voor Gerechtelijk deskundigen (NRGD). De opdrachtgever kan erop vertrouwen dat rapporteurs – die in dit register ingeschreven staan – vakbekwaam zijn. Het NIFP bemiddelt tussen de opdrachtgever en de vrij gevestigde PJ rapporteur. Het NIFP bemiddelt alleen rapporteurs die NRGD geregistreerd zijn.

Wie zijn wij

– Over ons

Wie zijn wij?

Wij zijn in 2006 opgericht (dit was een initiatief van een aantal PJ rapporteurs) uit onvrede over de geldende tarieven en het aantal declarabele uren voor PJ rapportages. PJ rapporteurs werken vrij solistisch waardoor men voorheen geen platform had om landelijk met elkaar van gedachten te wisselen en knelpunten in de uitvoering van ons werk te kunnen aanpakken. Door onze krachten te bundelen was het onder andere mogelijk de tarieven en de kilometer vergoeding te verhogen.

Wat doen wij

– Wat doen wij

Wat doen we voor jou?

De VVR heeft structureel gesprekken met het NIFP, het NRGD en indien noodzakelijk met het Ministerie om de onafhankelijke rol van de PJ rapporteur blijvend te belichten en eventuele knelpunten op een constructieve wijze aan te pakken. Momenteel is er een tekort aan werkzame PJ rapporteurs waarbij wij het jammer vinden dat steeds minder vakbroeders interesse hebben voor dit specialistische en uitdagende werk.

Door onze leden hebben wij een duidelijk beeld van de redenen voor het tekort aan rapporteurs (zie ‘over ons’) en de VVR ziet een aantal oplossingen om mensen weer enthousiast te krijgen voor dit vak van forensisch deskundige. Bedenk dat maar een kleine groep psychologen en psychiaters zich aangetrokken voelt om dit vak te beoefenen. Dit betekent dat we deze groep een gezamenlijke stem moeten geven!

Lid worden?

Ben jij werkzaam als Pro Justitia rapporteur en ondersteun je de activiteiten van de VVR, wordt dan lid!

Neem contact op