inschrijven

Heb je een vraag aan ons of wil je je aansluiten bij de Vereniging van Pro Justitia Rapporteurs?

Inschrijven Contact

het lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt 75 euro per jaar. Hiermee ondersteun je een gezamenlijke stem naar opdrachtgever en ketenpartners. Wanneer we als VVR kunnen spreken namens een grote groep rapporteurs, kunnen we de belangen beter behartigen. Onze ervaring is dat dat rapporteurs vaak op eilandjes werken en tegen dezelfde knelpunten aanlopen. Echter als solistisch werkende rapporteur heb je niet die invloed en tijd om die knelpunten aan te pakken.

De VVR spant zich in als bepaalde onderwerpen veel leden aangaan of wanneer veel leden aangeven dat het plezier in het werk dan wel de motivatie nog langer te rapporteren vermindert door ontwikkelingen in het veld. De VVR inventariseert wat er leeft bij de leden en onderneemt actie als daartoe noodzaak is. De vereniging draait op vrijwilligers uit het veld; vakbroeders die zich grotendeels belangeloos inzetten voor de VVR. Dit maakt dat we de contributie gebruiken voor soms noodzakelijke juridische ondersteuning, wat administratieve taken en bijeenkomsten voor de leden.

Meld je aan als lid: samen staan we sterk!

Schrijf je in!